Zarząd

Aktualny skład zarządu (od 2016 roku):Tadeusz Bujno – prezes
Mirosław Oleszczuk – wiceprezes
Tomasz Trochimiak – naczelnik
Marek Krasowski – sekretarz
Bartłomiej Bujno – skarbnik
Krzysztof Moczulski - przewodniczący komisji rewizyjnej
Dariusz Markiewicz – wiceprzewodniczący kom. rew.
Kacper Zygmunt – członek komisji rewizyjnej
Bartłomiej Bujno – członek zarządu gminnego OSP
Piotr Sorokosz – członek zarządu gminnego OSP
Tomasz Trochimiak – członek zarządu gminnego OSPSkłady zarządu w poprzednich latach