Zarząd

Aktualny skład zarządu (od 2021 roku):Tomasz Trochimiak – prezes
Mirosław Oleszczuk – wiceprezes
Wiesław Tomczuk – naczelnik
Przemysław Trochimiak – z-ca naczelnika
Marek Krasowski – sekretarz
Martyna Buśko – skarbnik
Mariusz Trochimiak – członek zarządu
Tadeusz Bujno - przewodniczący komisji rewizyjnej
Anna Lewczuk – wiceprzewodnicząca kom. rew.
Aleksandra Gryciuk – członek komisji rewizyjnejSkłady zarządu w poprzednich latach