Zarząd w poprzednich latach

Składy zarządów OSP

rok 2021

Tomasz Trochimiak – prezes
Mirosław Oleszczuk – wiceprezes
Wiesław Tomczuk – naczelnik
Przemysław Trochimiak – z-ca naczelnika
Marek Krasowski – sekretarz
Martyna Buśko – skarbnik
Mariusz Trochimiak – członek zarządu

rok 2016

Tadeusz Bujno – prezes
Mirosław Oleszczuk – wiceprezes
Tomasz Trochimiak – naczelnik
Marek Krasowski – sekretarz
Bartłomiej Bujno – skarbnik

rok 2011

Tadeusz Bujno – prezes
Zdzisław Oleszczuk – wiceprezes
Tomasz Trochimiak – naczelnik
Robert Maciej Krakowiak – sekretarz
Antoni Chodakowski – skarbnik

rok 2006

Tadeusz Bujno – prezes
Zdzisław Oleszczuk - wiceprezes
Tomasz Trochimiak – naczelnik
Robert Maciej Krakowiak – skarbnik
Katarzyna Szychowska – sekretarz

rok 2001

Tadeusz Wołosiński – prezes
Zenon Wielgat – wiceprezes
Józef Domaraczeńko – naczelnik
Robert Maciej Krakowiak – zastępca naczelnika
Tadeusz Bujno – sekretarz
Tomasz Trochimiak – skarbnik /naczelnik
Antoni Chodakowski – gospodarz

rok 1996

Tadeusz Wołosiński – prezes
Zenon Wielgat – wiceprezes
Józef Domaraczeńko – naczelnik
Jerzy Kwiecień – zastępca naczelnika
Tadeusz Bujno – sekretarz
Tomasz Trochimiak – skarbnik
Antoni Chodakowski – gospodarz

rok 1991

Edward Bujno – prezes
Jerzy Kwiecień – wiceprezes
Józef Domaraczeńko – naczelnik
Dariusz Markiewicz – sekretarz
Zbigniew Krasowski – skarbnik
Stanisław Mońko – członek
Tomasz Trochimiak – gospodarz

rok 1987

Szczepan Markiewicz – prezes
Henryk Maj – naczelnik
Józef Domaraczeńko – zastępca naczelnika
Edward Bujno – skarbnik
Tadeusz Wołosiński – sekretarz
Ignacy Jagiełło – gospodarz
Stanisław Chmura-Hanik – członek zarządu

rok 1983

Szczepan Markiewicz – prezes
Czesław Pawluk – naczelnik
Henryk Maj – wiceprezes
Edward Bujno – skarbnik
Antoni Odorczuk – sekretarz
Stanisław Chmura-Hanik – gospodarz
Antoni Borkowski – członek zarządu

rok 1975

Szczepan Markiewicz – preze´s
Czesław Pawluk – naczelnik
Henryk Maj – wiceprezes
Edward Bujno – skarbnik
Antoni Odorczuk – sekretarz
Antoni Warzyński – gospodarz
Antoni Borkowski – członek zarządu

rok 1966

Waldemar Chrząstowski – prezes
Czesław Pawluk – naczelnik
Antoni Warzyński – zastępca naczelnika
Edward Bujno – skarbnik i sekretarz
Lucjan Warzyński – gospodarz
Antoni Borkowski – członek zarządu

rok 1961

Waldemar Chrząstowski – prezes
Czesław Pawluk – naczelnik
Stanisław Sadowy – zastępca naczelnika
Edward Bujno – skarbnik i sekretarz
Lucjan Warzyński – gospodarz

rok 1955

Czesław Pawluk – prezes
Zygmunt Renda – naczelnik
Edward Ciećko – zastępca naczelnika
Waldemar Chrząstowski – sekretarz
Edward Bujno – skarbnik
Lucjan Warzyński – gospodarz
Tadeusz Kołodko – członek zarządu
Jan Przystupa – członek zarządu

rok 1948

Mikołaj Borucki – prezes
Władysław Chrząstowski – naczelnik
Julian Wasilewski – skarbnik
Edward Bujno – sekretarz
Józef Rosochacki – gospodarz
Antoni Radziszewski – członek zarządu

rok 1947

Bernard Kierskowski – naczelnik
Julian Wasilewski – skarbnik
Jan Goławski – prezes
Józef Rosochacki – gospodarz
Stefan Ambrożewski – wiceprezes
Antoni Radziszewski – sekretarz
Edward Bujno – członek zarządu

rok 1930

Wilhelm Haszko – naczelnik
Bolesław Wołosiński – zastępca naczelnika
Henryk Jabłoński – prezes
Julian Wasilewski – skarbnik