Zestawienie ilości akcji w bieżącym roku
Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe: 1
Inne działania nieratownicze: 1
Zestawienie naszych osiągnięć w sportach pożarniczych
Regulamin tradycyjny z wodą
  Mężczyźni Kobiety
  Na szczeblu gminnym
Łączna liczba występów: 100 101
Zajętych pierwszych miejsc: 97 98
Zajętych drugich miejsc: 2 1
Zajętych trzecich miejsc: 1 2
(od 1999 r.) Na szczeblu powiatowym
Łączna liczba występów: 6 4
Zajętych pierwszych miejsc: 2 4
Zajętych drugich miejsc: 2 0
Zajętych trzecich miejsc: 1 0
  Na szczeblu wojewódzkim
Łączna liczba występów: 2 3
Zajętych pierwszych miejsc: 0 0
Zajętych drugich miejsc: 0 0
Zajętych trzecich miejsc: 0 0
Regulamin MDP
  Chłopcy Dziewczyny
  Na szczeblu gminnym
Łączna liczba występów:    
Zajętych pierwszych miejsc:    
Zajętych drugich miejsc:    
Zajętych trzecich miejsc:    
  Na szczeblu powiatowym
Łączna liczba występów: 9 9
Zajętych pierwszych miejsc: 9 3
Zajętych drugich miejsc: 0 3
Zajętych trzecich miejsc: 0 3
  Na szczeblu wojewódzkim
Łączna liczba występów: 6 6
Zajętych pierwszych miejsc: 1 1
Zajętych drugich miejsc: 3 2
Zajętych trzecich miejsc: 0 0
  Na szczeblu krajowym
Łączna liczba występów: 2 1
Najlepsze miejsce: 10 10
Regulamin CTIF
  Mężczyźni Kobiety
  Na szczeblu powiatowym
Łączna liczba występów: 2 2
Zajętych pierwszych miejsc: 2 2
Zajętych drugich miejsc: - -
Zajętych trzecich miejsc: - -
  Na szczeblu wojewódzkim
Łączna liczba występów: 2 3
Zajętych pierwszych miejsc: 1 1
Zajętych drugich miejsc: - 2
Zajętych trzecich miejsc: - -
Inne miejsca: 4 miejsce