Sędziowanie

Sędziowanie

„Zawody są tak dobre, jak dobrzy są sędziowie” – zwykł mawiać jeden z druhów naszej OSP. Nie trudno wyobrazić sobie, że komisja sędziowska jest nie tylko w stanie „wylansować” wybraną drużynę jak też przez zwykłą niewiedzę i indolencję totalnie zafałszować końcową klasyfikację, niwecząc wielomiesięczne przygotowania drużyn.

Chęć ograniczenia możliwości powstania takiego zjawiska przyświecała niewątpliwie Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, gdy 13 września 2007 roku podejmowało uchwałę „W sprawie przyjęcia Regulaminu Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP”. Na wzór państw zachodnich, takich jak Austria lub Niemcy, w Polsce mają powstać wojewódzkie kolegia, które zrzeszać będą sędziów trzech regulaminów sportowo-pożarniczych. Kolegia takie (zgodnie z nieoficjalnymi danymi) powołane zostały zaledwie w kilku województwach, w tym rownież w podlaskim.

Aż pięciu druhów z naszej OSP należy do Podlaskiego Kolegium Wojewódzkiego Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP. Każdy z nich, jako trener, zawodnik lub były zawodnik, ma kwalifikacje do sędziowania wszystkich regulaminów sportowo-pożarniczych OSP.

Wszyscy druhowie biorą udział w pracach komisji sędziowskich zawodów powiatowych na terenie województwa i poza nim. Druhowie Marek Krasowski i Damian Chodakowski brali udział w pracach komisji sędziowskiej zawodów wojewódzkich MDP. Druh Bartłomiej Bujno pracował w komisji sędziowskiej zawodów wojewódzkich MDP województwa kujawsko-pomorskiego, uczestniczył w przygotowaniach kadry do olimpiady CTIF w 2009 roku. Naczelnik OSP, druh Tomasz Trochimiak, uczestniczył w pracach komisji sędziowskiej XIII Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Koninie w 2011r. oraz komisji sędziowskiej zawodów wojewódzkich MDP województwa kujawsko-pomorskiego. Prezes OSP, Tadeusz Bujno, sędziował zawody wojewódzkie MDP województwa kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego, zawody wojewódzkie w regulaminie krajowym i CTIF, zawody krajowe w regulaminie CTIF w Lądku w 2008 roku. Został wytypowany do pełnienia roli sędziego nr 4 na zawodach krajowych CTIF w Białej Podlaskiej w 2012r. W 2009 roku, jako sędzia ćwiczenia bojowego regulaminu tradycyjnego, brał udział w olimpiadzie CTIF w Ostrawie.

Druh Tadeusz Bujno pełni funkcję Przewodniczącego Kolegium Wojewódzkiego Sędziów naszego województwa.

Jeśli chcesz zostać sędzią zawodów strażackich - napisz do nas. Nie gwarantujemy Ci, że nim zostaniesz, ale otrzymasz od nas z pewnością niezbędne informacje i wsparcie.