Podziękowania

2013-01-28
Podziękowania dla Druhów: Krzysztofa, Mateusza, Bartłomieja, Adama i Kacpra za zrzucenie śniegu z dachu strażnicy.

2012-10-19
Podziękowania dla Druha Łukasza za pomoc w suszeniu węży i porządkowaniu skrytek po sezonie.

2012-10-16
Podziękowania dla Druha Patryka za pomoc przy przekładaniu wrót garażowych.

2012-10-14
Podziękowania dla Druhów: Mariana, Krzysztofa, Marka i Bartłomieja za pomoc w obstawie "Biegów Papieskich" przy parku miejskim.

2012-10-10
Podziękowania dla Druhów: Patryka i Bartłomieja (oraz niestowarzyszonego Tomasza) za akcję rozbiórki rusztowań w Katedrze.

2012-09-10
Wielkie podziękowania dla wszystkich Druhen i Druhów z MDP i OSP, którzy nie szczędzili sił i czasu na przygotowania do zawodów. W sposób szczególny Zarząd dziękuje zawodnikom rot drugich i trzecich oraz mechanikom drużyn zawodów CTIF, którzy na treningach spędziili najwięcj czasu.

2012-08-02
Podziękowania dla wszystkich Druhen i Druhów, którzy wzięli udział w obstawach i zabezpieczeniach podczas "Dni Drohiczyna". Szczególne uznanie dla tych, którzy służbę w obstawie łączyli z nagłymi wyjazdami do działań związanych z wichurą.

2012-07-13
Podziękowania dla Druha Patryka za pomoc w ogarnięciu trawników po koszeniu (i nie tylko).

2012-07-04
Zarząd OSP Drohiczyn dziękuje Druhnom i Druhom za udział w uroczystościach pogrzebowych mamy Naczelnika OSP, Druha Tomasza i babci Druhów Przemka i Mariusza.

2012-04-03
Podziękowania dla Druhów: Krzysztofa, Kuby i Bartka za przedświąteczne porządki przy strażnicy.

2012-04-01
Podziękowania dla wszystkich Druhów, którzy wzięli udział w zabezpieczeniu Drogi Krzyżowej 30.03 br. i procesji z palmami 01.04 br. na ulicach naszego miasta.

2012-01-04
Koniec roku to okazja do życzeń i podziękowań. Nasza jednostka również może się nimi poszczycić. Druh Tomasz Trochimiak, Naczelnik naszej OSP, tuż przed Świętami otrzymał podziękowania od Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP za udział w zawodach krajowych OP. Na ręce opiekuna MDP, druha Bartłomieja Bujno, otrzymaliśmy życzenia również od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Od zaprzyjaźnionych strażaków z Cerknicy na Słowenii otrzymaliśmy życzenia i specjalne wydanie czasopisma "Gasilec" (odpowiednik polskiego "Strażaka"), poświęcony Olimpiadzie MDP w Słowenii.

2012-01-01
Zakończyliśmy kolejny rok naszej działalności. Rok dla naszej OSP bardzo ważny - pierwszy raz w historii nasza jednostka wzbogaciła się o dwa fabrycznie nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Przeszkoliliśmy kilkunastu młodych strażaków na kursie szeregowych, odbyliśmy wiele ćwiczeń, braliśmy udział w akcjach niosąc ratunek i pomoc bliźnim. Nasza jednostka została odznaczona medalem Diecezji Drohiczyńskiej, zdobyliśmy pierwsze miejsce na towarzyskich zawodach powiatowych.

Wszystkim strażakom, którzy przyczynili się do sukcesów naszej OSP w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję. Każdy sukces, wynik, to efekt ciężkiej i żmudnej pracy, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Szczególnie dziękuję tym, którzy pracowali przy "usprzętowieniu" naszych pojazdów - wielogodzinna prac nad ergonomicznym zabudowaniem skrytek daje nam komfort i bezpieczeństwo podczas akcji.

W nowym roku życzę wszystkim, aby nie przejmowali się słupkami notowań i czarnymi prognozami, aby po prostu robili swoje najlepiej, jak potrafią, a robiąc czerpali z tego zadowolenie i satysfakcję.

Wszystkim ludziom życzę, aby jak najmniej korzystali z naszych usług. Strażackiej braci zaś życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów. Satysfakcji z ochotniczej służby i radości z każdego dobrze wykonanego zadania. Obyśmy za rok mogli w gronie naszych rodzin połamać się opłatkiem w zdrowiu i radości

Szanowni Państwo - lepszego roku! Prezes OSP Drohiczyn - Tadeusz Bujno

2011-11-07
Kolejne podziękowania dla Marka Krasowskiego i Tomasza Trochimiaka za pomoc w przygotowaniu trawnika do zimy.

 

2011-08-17
Wielkie dzięki Markowi Krasowskiemu za pomoc w wykonaniu murka oporowego i porządkowaniu placu od strony ul.Ciechanowieckiej.

 

2011-08-01
Podziękowania Druhnie Marcie Bujno oraz Druhom: Wiesławowi Tomczukowi, Jakubowi Tomczukowi, Marcinowi Zagubieniowi, Szymonowi Zagubieniowi, Patrykowi Markiewiczowi, Markowi Krasowskiemu, Bartłomiejowi Bujno, Łukaszowi Kalinowskiemu i Tomaszowi Trochimiakowi za zabezpieczenie wystawy koni i obstawę parku 31 lipca podczas "Dni Drohiczyna".

 

2011-07-25
Podziękowania Druhom: Andrzejowi Chodakowskiemu, Patrykowi Markiewiczowi, Piotrowi Sorokoszowi i Tomaszowi Trochimiakowi za udział w delegacji (poczet sztandarowy) podczas uroczystości 90-lecia OSP Skrzeszew.

 

2011-07-25
Podziękowania Robertowi za pracę reportera i udostępnienie zdjęć na stronę i wszystkim zainteresowanym strażakom.

 

2011-07-03
Podziękowania Pawłowi, Piotrkowi, Markowi i Patrykowi za pracę przy nowym podeście do zawodów i prace porządkowe na garażu.

2011-07-03
Marek - dobra robota!
Mam nadzieję, że strona będzie działać, rozwijać się i spełniać pokładane w niej nadzieje.