Nasi sponsorzy

W roku 2012 i na początku roku 2013 otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Lasów Państwowych oraz rzeczowe od Fabryki Dywanów Agnella S.A. w .Białymstoku.

Fabryka Dywanów Agnella S.A. przekazała na naszą rzecz wykładzinę dywanową, przeznaczoną do ćwiczeń regulaminu sportowo-pożarniczego CTIF. Liczymy na to, że wykładzina, która będzie spełniać rolę maty treningowej, przyczyni się do podniesienia poziomu wyszkolenia naszej drużyny sportowo-pożarniczej, co przekłada się na sprawność i wyszkolenie naszych młodych strażaków-ratowników.

Dzięki wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku otrzymaliśmy dwie dotacje z Nadleśnictw Szczebra i Łomża z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego (popularnych "nomeksów") oraz hełmów bojowych. Nasza OSP była jedną z pierwszych jednostek ochotniczych wyposażonych w "nomeksy" w naszym powiecie. Procedura wymiany wysłużonego przez dwudziestoletnią służbę umundurowania już się rozpoczęła - określiliśmy już rodzaj i ilość umundurowania oraz hełmów, oczekujemy na potwierdzenie naszego wstępnego zamówienia przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku. Po nowoczesnych i bezpiecznych pojazdach nadchodzi czas na nowoczesne i bezpieczne środki ochrony osobistej strażaka. Dzięki nowszym o dwie dekady technologiom, w jakich obecnie wykonuje się sprzęt i umundurowanie, będziemy mogli działać sprawniej i wydajniej.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym darczyńcom. Dla naszej jednostki, dla której liczy się każda złotówka, tak wielkie wsparcie jest czymś niezwykle rzadkim i ważnym. Zobowiązujemy się do jak najlepszego wykorzystania pozyskanego sprzętu i planowanego do zakupienia umundurowania - będą one używane na pożytek naszej społeczności lokalnej.

W imieniu wszystkich strażaków OSP Drohiczyn - dziękujemy.