Historia MDP

Historia MDP


1965 – powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza