CTIF

O CTIF

O CTIF

Określenie „CTIF”, które w zasadzie jest nazwą organizacji pożarniczej, jest stosowane w Polsce jako skrót, który oznacza w rzeczywistości „Regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych” przyjęty i stosowany przez Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw  Zapobiegania i Zwalczania Pożarów (od pierwszych liter francuskiej wersji nazwy – CTIF). Poprawnie powinniśmy używać nazwy „regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych”, ale że jest ona w praktyce za długa, w powszechnym użyciu funkcjonuje więc określenie „regulamin CTIF”.

Początki samej organizacji CTIF sięgają 1900 roku, kiedy to podczas międzynarodowej wystawy i kongresu pożarniczego zorganizowanego w Paryżu powołano do życia Wielką Międzynarodową Radę Straży Pożarnych, która w 1929 roku przybrała nazwę CTIF. Obecnie CTIF przekształca się w międzynarodowe stowarzyszenie służb pożarniczych i ratowniczych.

CTIF zrzesza 48 krajów (w tym Polskę) oraz 46 członków stowarzyszonych – głównie producentów sprzętu pożarniczego, stowarzyszenia pożarnicze i ratownicze oraz centra szkoleniowe.

Od 1961 stałym elementem towarzyszącym odbywającym się początkowo co 3 trzy, a obecnie co 4 lata, kongresom CTIF stały się międzynarodowe tradycyjne zawody sportowo-pożarnicze. Pierwsze odbyły się w Bad Godesberg (Niemcy), następne w miejscowościach: Miluza (Francja 1963), Karlovec (Jugosławia 1966), Krems (1969 Austria), Brno (1973 Czechosłowacja), Trento (1977 Włochy), Boblingen (Niemcy 1981), Vocklabruck (Austria 1985), Warszawa (Polska 1989), Berlin (Niemcy 1993), Herning (Dania 1997), Kuopio (Finlandia 2001), Varazdin (Chorwacja 2005), Ostrava (Czechy 2009), MIluza (Francja 2013).

Regulamin CTIF jest regulaminem, który rozwija się w dość specyficzny sposób, podobnie jak jego „młodszy brat” – regulamin zawodów młodzieżowych. W zasadzie zapisy regulaminu zmieniane są bardzo rzadko, jednakże co cztery lata, mniej więcej na dwa lata przed zawodami, komisja CTIF odpowiedzialna za przygotowanie zawodów zbiera i omawia doświadczenia oraz problemy wynikłe podczas ostatniej olimpiady i okresu pomiędzy olimpiadami. Ustalenia komisji, zawarte w formie pisemnej, publikowane są na stronie CTIF i przekazywane państwom-uczestnikom olimpiad mniej więcej na 9 miesięcy przed olimpiadą (zazwyczaj podczas międzynarodowego szkolenia). Ustalenia te stanowią oficjalną wykładnię przepisów regulaminu. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż stanowi podstawę jednolitego interpretowania przepisów regulaminu we wszystkich krajach chcących uprawiać ten sport.

Regulamin (jego najnowsza polska wersja - wydanie 6 - jest tutaj) przeznaczony jest dla szerokiej rzeszy odbiorców - mogą w myśl jego reguł ćwiczyć zarówno normalne OSP (w przypadku Polski również strażacy od 16 roku życia, a więc MDP), kobiece drużyny pożarnicze, zawodowe straże pożarne jak też wszystkie te trzy grupy drużyn w klasie "B", czyli z punktami preferencyjnymi za wiek. W przypadku drużyny w klasie "B" wszyscy jej członkowie muszą się legitymować wiekiem powyżej 30 lat. Podczas olimpiady CTIF rozgrywa się konkurencję w sześciu odrębnych grupach kwalifikacyjnych. W każdej grupie dzieli się startujących na trzy strefy: 1/3 z najlepszymi wynikami otrzymuje medale złote, 1/3 z najsłabszymi wynikami - medale brązowe, środek stawki otrzymuje medale srebrne. Każdy uczestnik olimpiady otrzymuje ponadto pamiątkową odznakę. Na jej wzór wprowadzono od zawodów krajowych MDP w Bydgoszczy (2008) odznaki dla wszystkich uczestników zawodów krajowych.

Na stronie CTIF można znaleźć najnowsze wydanie 7 regulaminu z 2011r. W treść regulaminu włączono wszystko, co do tej pory funkcjonowało jako odrębne uściślenia, włącznie z użyciem sztucznej maty i elektronicznym pomiarem czasu w ćwiczeniu bojowym. Zasadniczych nowości jest niewiele (np. zmieniono ilość obrotów na rozdzielaczu na 4, zmieniono sposób odmierzania miejsca ustawienia rozdzielacza).

Poniżej zamieszczamy autorskie tłumaczenie wydania 7, sporządzone przez członków naszej jednostki: Tadeusza Bujno i Jakuba Bujno. 

Zamieszczamy też propozycję okrojonego regulaminu do rozgrywania zawodów w budowaniu linii ssawnej na czas według regulaminu CTIF.

Nasze osiągnięcia w CTIF

Nasze osiągnięcia w CTIF

2021 – zawody krajowe OSP CTIF w Koninie – drużyna kobieca 4 miejsce, drużyna męska 5 miejsce

2016 – zawody krajowe OSP CTIF w Polanicy Zdroju – drużyna kobieca 7 miejsce, drużyna męska 14 miejsce

2014 – III Kujawsko-Pomorskie Zawody Sportowo-Pożarnicze według regulaminu CTIF – drużyna męska 2 miejsce

2014 – Towarzyskie Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Milanów – drużyna męska - udział

2013 – II Kujawsko-Pomorskie Zawody Sportowo-Pożarnicze według regulaminu CTIF – drużyna męska 1 miejsce

2012 – zawody krajowe OSP CTIF – drużyna męska 8 miejsce, drużyna kobieca - 12 miejsce

2012 – zawody wojewódzkie OSP CTIF – drużyna męska 1 miejsce, drużyna kobieca - 1 miejsce

2012 – zawody powiatowe OSP CTIF – drużyna męska 1 miejsce, drużyna kobieca - udział pokazowy

2008 – zawody wojewódzkie OSP CTIF – drużyna kobieca 2 miejsce, drużyna męska 4 miejsce

2008 – zawody powiatowe OSP CTIF – drużyna męska 1 miejsce

2006 – Zawody towarzyskie o puchar Wójta Gminy Mielnik – drużyna męska 1 miejsce

2004 – zawody wojewódzkie OSP CTIF – drużyna kobieca 2 miejsce