Szkolenie dla organizatorów zawodów

Trzech młodych Druhów z naszej OSP: Marcin Jabłoński, Bartłomiej Bujno i Łukasz Kalinowski wzięli udział w dniach 01-06.12.2013 r. w szkoleniu dla organizatorów międzynarodowych zawodów szportowo-pożarniczych, zorganizowanym w ramach projektu: pn. Stworzenie Transgranicznego Centrum Wolontariatu “Strażak” na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, nr referencyjny PBU/0440/11. W szkoleniu oprócz młodzieży z województwa podlaskiego wzięła też udział młodzież i strażacy zawodowi z Grodna i Brześcia na Białorusi. Z naszą ekipą była też Druhna Katarzyna Udzielak z OSP Sieniewice. W składzie kadry szkoleniowej znalazł się prezes naszej OSP Druh Tadeusz Bujno.