Statystyka zdarzeń - 2013r.

Rok zakończyliśmy łączną ilością 59 wyjazdów do akcji - 15 razy do pożarów, 41 do miejscowych zagrożeń i 3 razy do alarmów fałszywych.

Wśród pożarów aż 8 były to pożary budynków mieszkalnych (w tym pożary sadzy), 2 pożary kurników, i po jednym pożary: słomy na polu, suchej trawy, lasu, drewnianej szopy i samochodu. 13 pożarów były to pożary małe, jeden średni i jeden bardzo duży.

Największa grupa miejscowych zagrożeń to tradycyjnie pompowania wody - 14 razy, 10 razy wyjeżdżaliśmy do usuwania owadów błonkoskrzydłych, 4 razy do usuwania powalonych drzew i konarów, 3 razy do wypadków, 3 razy do ratowania zwierząt, 3 razy do wyciągania zagrzęźniętych pojazdów innych służb, 2 razy do zabezpieczenia lądowań śmigłowców LPR i 2 razy do innych zdarzeń. 4 zdarzenia były to zdarzenia małe, pozostałe 37 - lokalne.

8 Zdarzeń wymagało interwencji dwóch naszych pojazdów, likwidacja skutków pozostałych zdarzeń odbywała się siłami jednego zastępu lub wspólnie z innymi jednostkami OSP i PSP.