Możliwość otrzymywania ekwiwalentu na konto

Dzięki uprzejmości Pań z księgowości Urzędu Miejskiego w Drohiczynie będziemy mogli otrzymywać wypłaty ekwiwalentu bezpośrednio na nasze konta bankowe. Jest to ułatwienie zarówno dla nas, jak i dla księgowości. Zarząd sugeruje, aby oświadczenia takie złożyli nie tylko członkowie JOT, regularnie biorący udział w akcjach, ale również osoby okazjonalnie udzielające się przy okazji różnego rodzaju zabezpieczeń imprez.

Osoby zainteresowane tą formą wypłat powinny:

- pobrać z tej strony druk oświadczenia; wydrukować, wypełnić ręcznie lub komputerowo;

- własnoręcznie podpisać oświadczenie;

- jak najszybciej dostarczyć podpisane oświadczenie do strażnicy OSP (do Naczelnika lub Prezesa), najlepiej w terminie do dnia 2 maja br. włącznie.

UWAGA: Druhny i Druhowie, którzy nie posiadają konta lub nie chcą otrzymywać ekwiwalentu na konto nadal będą mogli pobierać ekwiwalent na dotychczasowych warunkach (w UM Drohiczyn).

Istnieje możliwość wypełnienia oświadczenia na miejscu w strażnicy.

Dołączone pliki