Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nasza jednostka otrzymała dotację w kwocie 18855,00 zł na zakup:

  1. ubranie specjalne kpl 2
  2. buty specjalne gumowe par 2
  3. rękawice specjalne par 2
  4. wąż tłoczny szt. 10
  5. prądownica wodna szt. 1
  6. radiotelefon przewoźny szt. 1
  7. butla do aparatu powietrznego szt. 1
  8. latarka kątowa szt. 10

Wymieniony sprzęt został zakupiony i ujęty do księgi majątkowej OSP.